Laminaty tworzyw sztucznych to rodzaje kompozytów, powstające z połączenia dwóch (lub więcej) surowców o różnych właściwościach fizycznych, mechanicznych i technologicznych. Materiał wzmocniony jest za pomocą tzw. zbrojenia, układanego warstwami, pomiędzy którymi znajduje się wypełnienie będące spoiwem. Powłoki wzmacniające występują w postaci włókien ciągłych, umieszczonych jednokierunkowo, specjalnych tkanin lub mat powstałych z włókna ciętego. Dzięki takiej kompozycji, laminaty tworzyw sztucznych posiadają unikalną charakterystykę i szerokie zastosowanie w złożonych i skomplikowanych technicznie projektach.